Borussia verbindet.

Mrz 16

Borussia Dortmund stands for diversity and tolerance. // Borussia Dortmund reprezentuje różnorodność i tolerancję.

Our club was founded more than 100 years ago based on these values. This has been and will always be the case. A line was crossed when our fan representatives Jens Volke and Thilo Danielsmeyer were attacked by right-wing extremists before and during the away game at Donetsk. The values we all share at BVB were trampled on.
Our clear message is: racist ideas and right-wing extremists have no place at Borussia Dortmund! We are calling all Black ’n‘ Yellow fans to raise their voices against racism — in the stadium, at school, at work, on the underground.
//
Ponad 100 lat temu nasz klub został stworzony właśnie na tych wartościach. Tak było i tak powinno pozostać. Granica została przekroczona, kiedy reprezentanci naszych fanów: Jens Volke i Thilo Danielsmeyer zostali zaatakowani przez prawicowych ekstremistów, przed i w trakcie meczu wyjazdowego w Doniecku. Wartości, które wyznajemy w BVB zostały zdeptane.
Nasze przesłanie jest jasne: w Borussii Dortmund nie ma miejsca dla rasistowskich poglądów i ekstremistów! Wzywamy wszystkich Czarno-Żółtych, aby podnieśli głos przeciw rasizmowi – na trybunach, w szkole, w pracy, w metrze.

Borussia connects generations, men and women, all nationalities! // Borussia łączy pokolenia, kobiety i mężczyzn, wszystkie narodowości!